Rik Reijnders

HOME > VERENIGING > BESTUUR

Paul Lancee is al sinds 1997 penningmeester van SV Nippon en beoefent zelf nog altijd met veel passie jiu-jitsu. Als penningmeester beheert hij de financiën en draagt hij er met uiterste nauwkeurigheid zorg voor dat de boekhouding klopt. Voor al je vragen met betrekking tot de contributie kun je bij hem terecht.

Rik Reijnders

Paul Lancee is al sinds 1997 penningmeester van SV Nippon en beoefent zelf nog altijd met veel passie jiu-jitsu. Als penningmeester beheert hij de financiën en draagt hij er met uiterste nauwkeurigheid zorg voor dat de boekhouding klopt. Voor al je vragen met betrekking tot de contributie kun je bij hem terecht.