CONTRIBUTIE & LIDMAATSCHAP​

HOME > INFORMATIE > CONTRIBUTIE & LIDMAATSCHAP

CONTRIBUTIE

In de bijgevoegde tabel ziet u de contributie die u betaalt per training per maand. Deze bedragen worden per maand in rekening gebracht. De automatische overboeking wordt door het lid zelf geregeld.

Contributie via periodieke overboeking betalen op onderstaande rekeningnummers:

IBAN RABOBANK: NL14 RABO 0 151.71.62.42

IBAN POSTBANK: NL59 INGB 0 002.82.89.33

Ten name van: SV Nippon Waubach

Judo

1x per week 2x per week 3x per week
€ 10,00
€ 16,00
€ 19,50

Jiu-Jitsu

1x per week 2x per week
€ 10,00
€ 18,50

PROTOCOLLEN & REGELS

  • Betreding en gebruikmaking van de sportaccommodatie is voor eigen risico.
  • Voordat iemand lid wordt mag hij/zij enkele keren gratis trainen om eerst een goedeindruk te krijgen.
  • Het nieuwe lid ontvangt bij de eerste training een informatie-enveloppe.
  • Uiterlijk de 3e les levert het nieuwe lid het inschrijfformulier met het inschrijfgeld (€ 11,50) in en betaalt hij/zij de eerste maand contributie vooruit contant. Het lid deponeert de envelop in de brie- venbus in het zitgedeelte van de dojo.
  • Het lid dient zelf de periodieke overboeking bij de (post)bank te regelen. Iedere maand (12x per- jaar) is contributie verschuldigd ongeacht de vakanties. Men kan er ook voor kiezen om per kwar- taal, half jaar (5% korting) of jaar (10% korting) vooruit te betalen.
  • Bij een lidmaatschap vanaf 3 leden uit één gezin, volgt nog eens gezinskorting van 10% op de totale contributie.
  • Bij uitschrijving dient het lid zelf de periodieke overboeking bij de (post)bank stop te zetten.
  • Het lid maken van de Judo Bond Nederland dient door het lid zelf te gebeuren. De vereniging ver- plicht het lid niet om bij de JBN lid te worden. Let op!! Voor het kunnen opgaan voor de bruine band dient het lid wél lid te zijn van de JBN. Het beëindigen van het lidmaatschap bij de JBN dient vóór 15 november door het lid zelf te gebeuren. Let op!! Indien een lid zich bij de vereniging afmeldt betekent dit niet dat hij/zij automatisch geen lid meer is van de JBN.

Contributie & lidmaatschap