INFORMATIE

HOME > INFORMATIE

CONTRIBUTIE & LIDMAATSCHAP

In de tabel rechts ziet u de contributie die u betaalt per training. Deze bedragen worden per maand in rekening gebracht.

Contributie via periodieke overboeking betalen op onderstaande rekeningnummers:

RABOBANK: NL14 RABO 0 151.71.62.42

POSTBANK: NL59 INGB 0 002.82.89.33

Ten name van: SV Nippon Waubach

Judo

1x per week 2x per week 3x per week
€ 10,00
€ 16,00
€ 19,50

Jiu-jitsu

2x per week
€ 18,50

KLEDING

Algemene informatie

Een judopak, ook wel Judo-gi genoemd, is anders dan een karatepak of taekwandopak. Een judopak is namelijk wat stugger en dikker dan pakken van andere vechtsporten. doordat je bij judo vaak de tegenstander vastgrijpt of andersom. Een pak moet dan niet scheuren: het moet enorm veel kunnen weerstaan. Daar staat tegenover dat zo’n judogi ook flexibel moet zijn.

Onderdelen van een judogi

Voor judo heb je enkel een judpak nodig. Zo’n pak bestaat uit drie verschillende onderdelen: de judobroek, de judojas en de judoband. Naast deze drie dingen kun je er nog een rashguard onderaan doen: dit is een soort t-shirt dat je onder je judojas aandoet, om rash te voorkomen door het schuren van een judopak.

Kleur

Wat betreft de kleur van een judopak is er weinig keuze: wit of blauw. Vaak is het de gewoonte om tijdens de training een witte judogi te dragen. Tijdens een judowedstrijd is dit echter een ander verhaal: vooral bij belangrijke wedstrijden wordt een witte of blauwe judogi vereist. Vaak voldoet een witte judogi, maar soms moet je een blauw judopak dragen, zodat er een beter onderscheid is tussen jou en de tegenstander.

IJF approved

Voor wedstrijden met een hogere status, zoals EK’s, WK’s en andere belangrijke internationale competities, worden door de International Judo Federation (IJF) speciale eisen gesteld aan judopakken. Sommige producenten houden met deze Eisen rekening. Deze producten krijgen dan het label ‘IJF approved’. Deze IJF approved judopakken zijn meestal van hoge kwaliteit.

Materiaal van een judogi

Qua materiaal zijn er twee soorten in de judowereld: katoen en polyester. Het materiaal waarvan een judopak gemaakt is, zegt veel over de kwaliteit van een pak. Zo bestaan er pakken die gemaakt zijn van zwaarder materiaal, zoals gewafeld katoen, maar zijn er ook pakken die gemaakt zijn van een combinatie van katoen en polyester.

Judobanden

Een belangrijk onderdeel van een judopak is de judoband. Een judoband is veelal gemaakt van katoen en komt voor in verschillende kleuren. Als beginner heb je een witte band. Naarmate je echter langer judo beoefent zul je rangen omhoog klimmen en dus ook van kleuren wisselen. Zo’n rang of kleur heet een Kyu.

KYU-EXAMENS

Judoka’s beginnen met de witte band, daarna volgt de gele band, daarna oranje, groen, blauw, bruin en zwart. Een slip bij een band is altijd hoger dan de band: een judoka kan bijvoorbeeld gele band met de groene slip hebben, maar blauwe band met de gele slip is niet mogelijk. De enigste uitzondering hierop is de bruine band met de witte slip. De weken voorafgaand aan een examen overleggen de trainers over de band/slip waarvoor een judoka opgaat.

Kyu-examens zijn de examens tot en met de bruine band. Deze kunnen binnen de vereniging plaatsvinden. Tijdens deze examens laten de judoka’s aan de trainers zien welke (nieuwe) worpen, houdgrepen en andere technieken zij de afgelopen periode hebben geleerd en verbeterd. Deze examens vinden tweejaarlijks plaats; eenmaal voor de kerstvakantie en eenmaal voor de zomervakantie.

In voorgaande jaren waren ouders en andere familieleden van harte welkom de kyu-examens fysiek bij te wonen. Tijdens de Coronapandemie hebben we hen de mogelijkheid gegeven de examens te volgen via een livestream die we hebben gedeeld op onze Facebookpagina.

De danexamens kunnen niet op de vereniging worden afgenomen. Deze worden provinciaal georganiseerd en in Limburg betekent dit dat deze in Roermond plaatsvinden.

LINKS & DOWNLOADS

Protocollen en regels

  • Betreding en gebruikmaking van de sportaccommodatie is voor eigen risico.
  • Voordat iemand lid wordt mag hij/zij enkele keren gratis trainen om eerst een goedeindruk te krijgen.
  • Het nieuwe lid ontvangt bij de eerste training een informatie-enveloppe.
  • Uiterlijk de 3e les levert het nieuwe lid het inschrijfformulier met het inschrijfgeld (€ 11,50) in en betaalt hij/zij de eerste maand contributie vooruit contant. Het lid deponeert de envelop in de brie- venbus in het zitgedeelte van de dojo.
  • Het lid dient zelf de periodieke overboeking bij de (post)bank te regelen. Iedere maand (12x per- jaar) is contributie verschuldigd ongeacht de vakanties. Men kan er ook voor kiezen om per kwar- taal, half jaar (5% korting) of jaar (10% korting) vooruit te betalen.
  • Bij een lidmaatschap vanaf 3 leden uit één gezin, volgt nog eens gezinskorting van 10% op de totale contributie.
  • Bij uitschrijving dient het lid zelf de periodieke overboeking bij de (post)bank stop te zetten.
  • Het lid maken van de Judo Bond Nederland dient door het lid zelf te gebeuren. De vereniging ver- plicht het lid niet om bij de JBN lid te worden. Let op!! Voor het kunnen opgaan voor de bruine band dient het lid wél lid te zijn van de JBN. Het beëindigen van het lidmaatschap bij de JBN dient vóór 15 november door het lid zelf te gebeuren. Let op!! Indien een lid zich bij de vereniging afmeldt betekent dit niet dat hij/zij automatisch geen lid meer is van de JBN.

Informatie