NIEUWS

HOME > NIEUWS

Kyle Smeets en Niels Peters vierde op het NK Kata in Valkenswaard

Afgelopen zondag 14 november hebben Kyle Smeets en Niels Peters deelgenomen aan de Nederlandse Kampioenschappen Kata. Bij deze kampioenschappen doen koppels mee om het Kata dat zij geoefend hebben zo goed mogelijk te demonstreren. Ze kunnen bijvoorbeeld deelnemen met het Nage-no-Kata of het Kime-no-Kata. Kyle en Niels hebben meegedaan bij het Katame-no-Kata, oftewel het Kata van de controle. Het Katame-no-Kata bestaat uit drie series van elk vijf technieken. De eerste serie bevat de houdgrepen, de tweede serie de omstrengelingen en de laatste serie de armklemmen.

Twee weken geleden was men op een katatraining dusdanig onder de indruk van hun uitvoering, dat hen is aanbevolen om deel te nemen aan de nationale kampioenschappen. Zodoende hebben zij zich ingeschreven. Naast Kyle en Niels deden nog zes andere koppels mee. In de eerste ronde demonstreerden alle zeven koppels het Katame-no-Kata en de vier koppels die dit het beste deden, zouden doorstromen naar de finale. Een jury van experts beoordeelt per techniek hoe veel punten er kunnen worden toegekend. Zo is het maximaal te behalen punten 510. Bij deze eerste ronde zijn Kyle en Niels vierde geworden; de 401,5 punten die ze hebben gescoord waren voldoende om de finale te behalen. De koppels die derde, tweede en eerste zijn geworden, hebben respectievelijk 406,5 punten, 480,5 punten en 485,5 punten gescoord.

Uiteindelijk hebben Kyle en Niels zichzelf met één punt verbeterd, maar helaas was dit niet voldoende voor een podiumplaats. Daar waar S.V. Nippon Waubach zich meer toelegt op het technische aspect van judo dan op wedstrijden, is de prestatie van Kyle en Niels een pluim op de hoed van de vereniging. Het bestuur, de trainers en de leden zijn dan ook enorm trots op ze. Verder gaat er ook een woord van dank uit naar Fred Pijls; hij is de hoofdtrainer en heeft Kyle en Niels begeleid in de voorbereidingen voor het NK.

Kyle, Niels en Fred: van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat!

Kyle Smeets en Niels Peters vierde op het NK Kata in Valkenswaard