NIEUWS

HOME > NIEUWS

Mededeling penningmeester contributieverhoging

Als de penningmeester een mededeling doet dan is dat meestal geen positieve berichtgeving.

Naar aanleiding van de afsluiting van het boekjaar 2022 zien we dat we weer meer hebben uitgegeven dan dat er binnen gekomen is.

Het is nu de tijd om een en ander opnieuw te bekijken en we moeten dan constateren dat verder bezuinigen geen optie meer is.

Ook de subsidie van de gemeente Landgraaf gaat niet omhoog en meer inkomsten zijn niet te genereren. Vandaar dat het bestuur op de afgelopen jaarlijkse algemene ledenvergadering een voorstel tot een contributieverhoging heeft voorgesteld. De laatste contributieverhoging is 10 jaar geleden en in het licht van de inflatie van de afgelopen periode is een contributieverhoging niet meer te vermijden. Wij zijn als vereniging geen vereniging met een winstoogmerk vandaar dat, op voorstel van het bestuur per 1 juli 2023, de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde verhoging zal worden toegepast.

Per 1 juli gaan leden die:

 MaandKwartaalHalfjaar incl. 5% -/-Heel jaar incl. 10% -/-
Judo 1 maal trainen€12,50€37,50€71,25€135,00
Judo 2 maal trainen€18,50€55,50€105,45€199,80
Judo combi jiu-jitsu =
3 maal trainen
€25,00€75,00€142,50€270,00
Volwassenen jiu-jitsu1 maal trainen : €12,50 per maand.
2 maal trainen : €20,00 per maand (training op zondag duurt 1,5 uur).
Jeugd jiu-jitsu1 maal trianen : €12,50 per maand.
Overzicht bedragen

NB Combineren is mogelijk v.w.b. het trainen.

Bijvoorbeeld 3 maal trainen kan bestaan uit 2 maal judo en 1 maal jiujitsu.

De leden worden verzocht de aanpassingen uiterlijk per 1 juli 2023 aan te passen in hun automatische betalingen.

Leden die vooruitbetaald hebben hoeven niet bij te betalen omdat ten tijde van de verhoging de betalingen al waren gedaan. Bij nieuwe betalingen zullen zij de nieuwe tarieven wel moeten toepassen. Vrijwillig bijbetalen is een vorm van sponsoring en daar zijn we uiteraard erg blij mee.

Om bankkosten te beperken willen we de leden ook vragen per kwartaal te betalen. Dit is echter geheel vrijwillig en beslist geen verplichting.

Uiteraard zijn we bij vragen per mail te bereiken.

Tw: penningmeesternippon@live.nl of via het secretariaat.

Namens het bestuur: Paul Lancee,

Penningmeester S.V. Nippon-Waubach

Mededeling penningmeester contributieverhoging