PRIVACY POLICY

HOME > PRIVACY POLICY

 

Gegevens vereniging

Naam: S.V. Nippon Waubach
Postadres: Schoolstraat 6, 6374GE  Landgraaf
Email: info@svnipponwaubach.nl
Website: https://www.svnipponwaubach.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

S.V. Nippon Waubach verwerkt persoonsgegevens over u doordat u zich via het inschrijfformulier (alleen schriftelijk) heeft lid gemaakt van onze vereniging. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Geboorteplaats 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel) 
 • E-mailadres 
 • (Bank)rekeningnummer 

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Het kan voorkomen dat u of uw kind op foto’s in onze mededelingenkast, op onze website,  op feedreader (voor het ontvangen van nieuws op tablets en/of smartphones) of plaatselijke weekblad(en) zijn gepubliceerd. Verder kan het voorkomen dat foto’s van u of uw kind in het jaarrapport van S.V. Nippon Waubach worden vermeld. Ook kan het zijn dat bij foto’s uw voor- en achternaam wordt vermeld. Mocht u bezwaar hiertegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar info@svnipponwaubach.nl.

Waarom wij gegevens nodig hebben

S.V. Nippon Waubach verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 

 • Het inschrijven als lid 
 • Het afhandelen van uw (contributie)betaling(en) 
 • U te kunnen informeren indien dit nodig is voor het uitoefenen van de sportactiviteiten

Hoe lang we gegevens bewaren

S.V. Nippon Waubach zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn van uw persoonsgegevens is zolang u actief lid bent  en  5 jaar na einde van uw lidmaatschap. (Datum uitschrijving + 5 jaar). 

Delen met anderen

Het bestuur van S.V. Nippon Waubach zijnde de voorzitter, de penningmeester en de secretaris wisselen de verwerkte persoonsgegevens onderling uitsluitend via een usb-stick uit. Deze wordt persoonlijk overhandigd. De usb-stick wordt door de bestuursleden zodanig opgeborgen dat misbruik, verlies en onbevoegde toegang niet mogelijk is. 

S.V. Nippon Waubach deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) alleen met de trainers van S.V. Nippon Waubach voor contactmoment en presentielijsten.

S.V. Nippon Waubach verstrekt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens aan de gemeente Landgraaf indien de gemeente expliciet hierom vraagt. Gemeente Landgraaf kan persoons-gegevens opvragen ter controle van de subsidieaanvraag.  Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan de gemeente gebeurt strikt schriftelijk. Deze worden persoonlijk naar de gemeente gebracht.  Nimmer delen wij uw persoonsgegevens met derden, zoals voor commerciële doeleinden. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit kan echter alleen als het bewaartermijn van 5 jaar na afmelding als actief lid is overschreden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@svnipponwaubach.nl. S.V. Nippon Waubach zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Beveiliging

S.V. Nippon Waubach  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@svnipponwaubach.nl. 

Reacties

Wanneer bezoekers commentaar achterlaten op de site verzamelen we de gegevens die in het commentaarformulier worden getoond, en ook het IP-adres en de browser user agent string van de bezoeker om spam te helpen opsporen.

Een geanonimiseerde string gemaakt van uw e-mailadres (ook wel een hash genoemd) kan worden verstrekt aan de Gravatar service om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van uw commentaar, is uw profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van uw commentaar.

Media

Als u afbeeldingen uploadt naar de website, dient u het uploaden van afbeeldingen met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS) te vermijden. Bezoekers van de website kunnen alle locatiegegevens van afbeeldingen op de website downloaden en extraheren.

Cookies

Als u een reactie achterlaat op onze site kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor uw gemak, zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen als u weer een reactie achterlaat. Deze cookies blijven een jaar bewaard.

Als u onze inlogpagina bezoekt, plaatsen wij een tijdelijke cookie om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt verwijderd als u uw browser afsluit.

Als u inlogt, zullen we ook een aantal cookies plaatsen om uw inloggegevens en uw schermkeuzes op te slaan. Inlogcookies blijven twee dagen bewaard, en schermkeuzecookies een jaar. Als u “Onthoud mij” selecteert, zal uw login twee weken blijven bestaan. Als u uitlogt uit uw account, worden de inlogcookies verwijderd.

Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft enkel de post-ID aan van het artikel dat u net hebt bewerkt. Het verloopt na 1 dag.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op precies dezelfde manier alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking door derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud volgen, inclusief het volgen van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Als u een reactie achterlaat, worden de reactie en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat wij eventuele vervolgcommentaren automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een wachtrij voor moderatie te houden.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (als die er zijn), slaan wij ook de persoonlijke informatie op die zij verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment zien, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen veranderen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook zien en bewerken.

Welke rechten hebt u op uw gegevens?

Als u een account hebt op deze site, of opmerkingen hebt achtergelaten, kunt u verzoeken om een geëxporteerd bestand van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, met inbegrip van alle gegevens die u ons hebt verstrekt. U kunt ook vragen dat wij de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, wissen. Dit geldt niet voor gegevens die wij verplicht zijn te bewaren voor administratieve, juridische of beveiligingsdoeleinden.

Waar we uw gegevens naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen worden gecontroleerd door een geautomatiseerde spamdetectieservice.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht u het niet eens zijn met de gang van zaken omtrent het privacy beleid binnen S.V.  Nippon Waubach dan dient u dit eerst bij het bestuur kenbaar te maken. Het bestuur probeert er alles aan te doen om tot een oplossing te komen. Mocht echter blijken dat volgens u een oplossing met het bestuur niet mogelijk is dan   kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  Hun contactgegevens vindt u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Voetnoot

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. 

Privacy Policy